پوستر های گروه سرود مدرسه ی طلایه داران لار

گروه سرود مدرسه ی طلایه داران موفقیت هایی را در اجرا های خود داشت و در مرحله ی استانی توانست مقام بیاورد و در مسابقات کشوری شرکت کند.تصاویر پوستر هادر ادامه ی مطلب می باشد. برای دیدن تصاویر به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید.


**********************************************************************************************************************************************************

آهو ی دشت غربت :
s1.jpg

s2.JPG

آفتاب زندگی و آهو ی دشت غریب :

n1.jpg

n2.JPG

2 دیدگاه درباره ی “پوستر های گروه سرود مدرسه ی طلایه داران لار

دیدگاهتان را بنویسید