زمان و مفاد مسابقات غير رقابتي قرآن سمپاد


زمان برگزاري آزمون مسابقات غير رقابتي قرآن سمپاد

نوع آزمون

كلاس

منبع آزمون

روز و تاريخ برگزاري

 

 

روخواني

دوم ۱

گام ۱ : سوره لقمان

گام ۲ : سوره حجرات و همزه

گام ۳ : سوره حديد

 

شنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۲

دوم ۲

سه شنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۲

دوم ۳

سه شنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۲

سوم ۱

شنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۲

سوم ۲

دوشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۲

 

 

ترجمه

و

تفسير

همه كلاس ها

گام ۱ : سوره لقمان

 

گام ۲ :    سئوالات از سوره حجرات و همزه

          و  سئوالات از سوره لقمان

 

گام ۳ :  سئوالات از سوره حديد

          و  سئوالات از سوره لقمان و حجرات و همزه

 

سه شنبه

۲۸ فروردین۱۳۹۲

حفظ

همه كلاس ها

گام ۱ : سوره لقمان

گام ۲ : سوره حجرات و همزه

گام ۳ : سوره حديد

 

پنج شنبه

۲۲ فروردين ۱۳۹۲

 

 

توجه : تاریخ آزمون تفسیر و ترجمه تغییر اصلاح شد.


دیدگاهتان را بنویسید