نفرات برتر مسابقات قرآن و معارف اسلامی

اسامی ممتازین مسابقات قرآن و معارف اسلامی مرحله شهرستان متوسطه دوره اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ به شرح ذیل می باشد .

ردیف نام و نام خانوادگی آموزشگاه پایه تحصیلی رشته رتبه
۱ افشین افشاری شهیدبهشتی ۳ هشتم حفظ ویژه ۵جزء اول
۲ افشین افشاری شهید بهشتی۳ هشتم احکام اول
۳ افشین افشاری شهیدبهشتی ۳ هشتم صحیفه سجادیه دوم
۴ علی اخضری شهیدبهشتی ۳ هشتم قرائت ترتیل اول
۵ علی اخضری شهیدبهشتی ۳ هشتم حفظ عمومی اول
۶ علی اخضری شهیدبهشتی۳ هشتم مداحی سوم
۷ سیدمهدی قرشی شهیدبهشتی۳ هشتم اذان اول
۸ سیدمهدی قرشی شهیدبهشتی ۳ هشتم قرائت تحقیق اول
۹ محمدحسین عمرانی شهید بهشتی ۳ هفتم مفاهیم و تفسیر اول
۱۰ محمدحسین عمرانی شهیدبهشتی ۳ هفتم قرائت تحقیق سوم
۱۱ امیر سرورام شهیدبهشتی ۳ نهم صحیفه سجادیه اول
۱۲ مهدی موجی شهیدبهشتی ۳ هشتم انشاء نماز دوم
۱۳ علی قائدی شهیدبهشتی ۳ هشتم مفاهیم و تفسیر دوم
۱۴ احمد شمس شهیدبهشتی ۳ نهم مفاهیم و تفسیر سوم
۱۵ صدرا شمسایی شهیدبهشتی ۳ هشتم انشاء نماز سوم
۱۶ روح الله شکارچی شهیدبهشتی۳ نهم انشاء نماز سوم
۱۷ علی راسخی شهیدبهشتی۳ نهم اذان سوم
۱۸ محمدجواد کیانپور شهید بهشتی۳ هفتم احکام سوم
۱۹ حامدرضامحسن زاده شهید بهشتی۳ نهم احکام سوم

دیدگاهتان را بنویسید