مسابقات ورزشی

عناوین کسب شده در مسابقات ورزشی بین مدارس به شرح ذیل می باشد.

۱- مسابقات فوتسال         مقام : دوم

۲- مسابقات شطرنج         مقام : سوم

۳- مسابقات اسکیت         مقام سوم       توسط آقای حسین خوشدلی

دیدگاهتان را بنویسید