دانش آموزان برتر مسابقات فرهنگی هنری

دانش آموزان زیر موفق به کسب مقام در مرحله شهرستان شدند

۱- ایوب پیوند                          مقام اول            رشته : چاپ دستی

۲- علی رضوانیان                     مقام اول            رشته : طراحی آرم

۳- علی رضوانیان                      مقام اول           رشته : خوشنویسی نستعلیق

۴- سید مهدی قرشی              مقام اول            رشته : خوشنویسی شکسته

۵- سید مهدی قرشی               مقام اول           رشته : نماهنگ

۶- حسین فولادی                    مقام اول            رشته : آبرنگ

۷-حامد محسن زاده                 مقام اول           رشته : لوگو رایانه

۸- طیب زاهدی                       مقام اول           رشته : تک نوازی

۹- احمد شمسی                    مقام دوم           رشته : تذهیب

۱۰- حسین خوشدلی                مقام دوم          رشته : کاریکاتور

۱۱- مهدی موجی                     مقام دوم          رشته : شعر

۱۲- حامد محسن زاده                مقام سوم       رشته : پوستر رایانه

دیدگاهتان را بنویسید