نمونه سوالات نوبت دوم

سوالات نوبت دوم دروس پایه های هفتم-هشتم-نهم متوسطه اول

این لیست به مرور تکمیل میگردد.

 

پایه هفتم

۱- درس علوم پایه هفتم خرداد ماه ۱۳۹۵ سراسر کشور

 

پایه هشتم

۱-درس علوم پایه هشتم خرداد ماه ۱۳۹۵ سراسر کشور

 

 

پایه نهم

۱- درس علوم پایه نهم خرداد ماه ۱۳۹۵ سراسر کشور

۲-درس پیام های آسمان – خرداد ۱۳۹۵ – استان فارس                    پاسخ  با سپاس از دبیرستان کوشا لار http://shkoosha.com

۳-درس عربی – خرداد ۱۳۹۵ – استان فارس                                  پاسخ  با سپاس از دبیرستان کوشا لار http://shkoosha.com

۴-درس علوم – خرداد ۱۳۹۵ – استان فارس                                   پاسخ  با سپاس از دبیرستان کوشا لار http://shkoosha.com

۵-درس آمادگی دفاعی – خرداد ۱۳۹۵ – استان فارس                      پاسخ  با سپاس از دبیرستان کوشا لار http://shkoosha.com

۶-درس ریاضیات – خرداد ۱۳۹۵ – استان فارس                               پاسخ  با سپاس از دبیرستان کوشا لار http://shkoosha.com

۷-درس قرآن- خرداد ۱۳۹۵ – استان فارس                                    پاسخ  با سپاس از دبیرستان کوشا لار http://shkoosha.com

۸-درس مطالعات اجتماعی- خرداد ۱۳۹۵ – استان فارس                   پاسخ  با سپاس از دبیرستان کوشا لار http://shkoosha.com

۹-درس زبان انگلیسی- خرداد ۱۳۹۵ – استان فارس                        پاسخ  با سپاس از دبیرستان کوشا لار http://shkoosha.com

۱۰-درس زبان انگلیسی-شنیداری- خرداد ۱۳۹۵ – استان فارس          پاسخ  با سپاس از دبیرستان کوشا لار http://shkoosha.com

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید