برخی فعالیت‌های انجام شده جهت گشایش مدرسه در سال جدید

با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید خدمت دانش‌آموزان و اولیاء عزیز در ادامه مطلب می‌توانید تصاویری از برخی فعالیت‌های انجام شده جهت گشایش مدرسه در سال جدید را ببینید.

%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%db%8c2-2 %da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%db%8c2-3 %da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%db%8c2-4 %da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%db%8c2-5 %da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%db%8c2-6

دیدگاهتان را بنویسید