راهنمای ساخت جرثقیل-کار و فناوری نهم

 

فایل آموزشی اجرای بسته جرثقیل در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

 

با تشکر از همکار عزیز جناب شبانه

http://kitkar.persianblog.ir/

 

دیدگاهتان را بنویسید