افتخارآفرینی دانش آموزان در کنگره قرآنی مراکز سمپاد فارس (مرحله استانی) و راهیابی به مرحله نهایی

reghabati1391.jpg              حجت عالمی                      ابوالفضل ایزدی                    سینا افشاری
         رشته قرائت قرآن                  رشته معارف قرآن                 رشته حفظ قرآن

این موفقیت را به این عزیزان و خانواده محترمشان و همکاران و دانش آموزان مدرسه تبریک می گوییم.

2 دیدگاه درباره ی “افتخارآفرینی دانش آموزان در کنگره قرآنی مراکز سمپاد فارس (مرحله استانی) و راهیابی به مرحله نهایی

دیدگاهتان را بنویسید