آزمون پیشرفت تحصیلی مراکز استعدادهای درخشان برگزار می شود.

 1.  آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول مدارس استعدادهاي درخشان در سال تحصیلی۹۵-۹۴ عناوین مواد امتحانی آزمون به شرح زیر اعلام می گردد:
   (متوسطه دوره اول)
  هفتم، هشتم، نهم:
  -۱ پیام هاي آسمانی و آموزش قرآن
  -۲ ریاضی
  -۳ فارسی
  -۴ علوم تجربی (فیزیک، شیمی، زیست شناسی)
  -۵ زبان خارجه

(لازم به ذکراست بودجه بندي طراحی سؤالات این مرحله بر اساس بودجه بندي اعلامی وزارت آموزش و پرورش تا تاریخ ۵ بهمن ماه می باشد.)

دیدگاهتان را بنویسید