نفرات برتر مسابقات قرآن و معارف اسلامی

اسامی ممتازین مسابقات قرآن و معارف اسلامی مرحله شهرستان متوسطه دوره اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ به شرح ذیل می باشد . ردیف نام و نام خانوادگی آموزشگاه پایه تحصیلی رشته رتبه ۱ افشین افشاری شهیدبهشتی ۳ هشتم حفظ ویژه ۵جزء اول ۲ افشین افشاری شهید بهشتی۳ هشتم احکام اول ۳ افشین افشاری شهیدبهشتی ۳ هشتم […]