آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۷

این مراسم در روز اول مهر ماه با حضور مدیر قبلی آموزشگاه جناب آقای اخوت و مدیریت جدید جناب آقای افروشته برگزار گردید. تصاویری از  دانش‌آموزی را در ادامه مطلب ببینید