دانلود فایل قرائت تقلیدی استاد عبدالباسط و استاد منشاوی

دانلود قرائت تقلیدی استاد منشاوی   دانلود قرائت تقلیدی استاد عبدالباسط   جهت شرکت در بخش همخوانی در قالب یک گروه چند نفره با دبیر قرآن هماهنگی کنید تاریخ برگزاری مرحله شهرستان : ۹۵/۰۱/۱۸