نمونه سوال پایانی ریاضی هفتم

دانش آموزان عزیز در ادامه مطلب يک نمونه سوال رياضي هفتم به همراه جديدترين بارم بندي آزمون رياضي نوبت دوم پايه هفتم جهت استفاده شما بر روی سایت قرار گرفت. لازم به ذکر است که مدت زمان پاسخگويي به اين آزمون ۱۱۰ دقيقه مي باشدکه ۵۵ دقيقه براي آزمون  اول( بدون استفاده از ماشين حساب […]