جشن تقدیر از برترین های مرکز طلایه داران لارستان برگزار شد

جشن تقدیر از دانش آموزان برتر مرکزاستعدادهای درخشان راهنمایی طلایه دارن لارستان روز چهارشنبه مورخ ۲۹ خردادماه در سالن دانشکده پرستاری برگزار شد تا به این وسیله از دانش آموزان برتر در زمینه های گوناگون آموزشی، پژوهشی و پرورشی تقدیر شود. در ادامه گزارش مختصری از بخش های مختلف این مراسم را ببینید:

آزمون طرح ملی حفظ امسال

با سلامآزمون طرح ملی حفظ قرآن کریم سال ۹۲-۱۳۹۱ دانش آموزان محترمی که اسم و رشته آزمون آن ها در فایل پیوست می باشدجهت آزمون طرح ملی حفظ روز دوشنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۲ به مدرسه مراجعه کنند. دانلود لیست hefz.pdf