گزارش تصویری مراسم آغازین مهر ۱۳۹۱

تصاویر اول مهر سال تحصیلی ۹۲ – ۱۳۹۱ در ادامه ی مطلب درج شده است. از جمله تصاویر هایی که می توان به آن اشاره کرد تصاویر مراسم گروه پیشتازان مدرسه ی طلایه داران در مراسم صبحگاهی اجرا شد و این مراسم ، بهترین مراسم صبحگاهی امسال بین مدارس دیگر انتخاب شد.