مهر امسال با کلاس های هوشمند !

از آنجا که در اواخر سال قبل یکی از کلاس ها به طور کامل هوشمند سازی شد. و مورد استقبال بسیاری از دانش آموزان قرار گرفت. تصمیم گرفتیم تا برای سال تحصیلی ۹۱ – ۹۲  همه کلاس های مدرسه را به امکانات هوشمند سازی تجهیز کنیم. البته به دلیل وجود مشکلات هزینه خرید این امکانات […]