مدرسه در دست تعمیر!

سرویس بهداشتی مدرسه اگرچه در ظاهر مشکلی نداشت اما به دلیل سهل انگاری سازندگان اولیه مدرسه مشکلاتی برای همسایه ها ایجاد کرده بود که عاقبت ما را مجبور کرد آن را بازسازی کنیم. این باز سازی طی این مدت با مشکلات زیادی مواجه بوده اما تمام تلاش بر این است که تا قبل از آغاز […]