عکس هایی از اردوی پارک شهر و حضور آقای قاسمی (معاونت سمپاد فارس) در محل اردو

اگر یادتان باشد اردوی بهمن ماه به علت هوای بارانی لغو شد و همان روز از مدیر مدرسه قول گرفتیم که روز دیگری را جایگزین کنیم. و از آنجا که مدیر راهنمایی طلایه دارن آدم خوش قولی است برای چهارشنبه آخر سال اردوی درون شهر دیگری را ترتیب دادیم که خیلی خیلی به همه خوش […]