آزمون مهارت و احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی در مدرسه

این برنامه در قالب یکی از فعالیت های درس اجتماعی و به پیشنهاد دبیر این درس آقای موحدی در مدرسه اجرا شد. دانش آموزان فعال کلاس دوم از چند روز قبل مقدمات را حاضر کردند و اجرای علایم و اجزاء مسیر  را به عهده داشتند.