فعالیت های طلایه داران ۹۲-۱۳۹۱ از نگاه دوربین

سلام . آخر سال هست و ما هم برای خداحافظی با سال تحصیلی این کلیپ (فعالیت های سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱) را آماده کرده ایم.