نظر شما درباره ی اعمال تغییراتی در سایت چیست؟

نظر شما درباره ی اعمال تغییراتی در سایت برای سال تحصیلی جدید چیست؟ (نظر دهید:) <h1><b><a href=”http://parstools.com/” target=”_blank”>ابزار نظرسنجی</a></b></h1>

نظرسنجی

به درخواست دانش آموزان یک نظرسنجی را آماده کرده ایم. ابزار نظر سنجی

نظرسنجی

به درخواست تعدادی از دانش آموزان بخش نظر سنجی را به سایت اضافه کردیم.برای شروع خواستیم بدانیم دانش آموزان کدام کلاس بیشتر از سایت مدرسه بازدید می کنند؟*فقط توجه داشته باشید که در هر روز فقط یک بار می توانید به کلاس خودتان رای دهید.